Prezentowane wzory umów mają charakter przykładowy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich stosowanie.