Korzystanie z serwisu pomorskie.nieruchomosci.pl wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z jego akceptacją.

- W Ogłoszeniu zabronione jest samodzielne zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek reklam w postaci linków, form graficznych, czy jakichkolwiek innych, które reklamowałyby inne serwisy niż pomorskie.nieruchomosci.pl lub usługi lub produkty inne niż nieruchomość opisana w Ogłoszeniu. W szczególności zabronione jest zamieszczanie logotypu firmy zamiast zdjęć nieruchomości, tekstów określających płatności prowizji, czy odnoszących się do danych kontaktowych Użytkownika, który wprowadzał Ogłoszenie.

- Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych Ogłoszeń, w szczególności za to, aby nie naruszały one żadnych przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność treści Ogłoszeń ze stanem faktycznym.

- Pomorskie.nieruchomosci.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Użytkowników Ogłoszeń, ani za szkody powstałe w wyniku podania w treści Ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie Ogłoszeń zamieszczonych w serwisie, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.

- Użytkownik, który zamieścił Ogłoszenia na serwisie pomorskie.nieruchomosci.pl wyraża zgodę na publikację tychże Ogłoszeń lub ich części na innych stronach internetowych biur współpracujących z danymi tychże biur i w innych mediach m.in. takich jak prasa, telewizja, radio, internet, bannery i billboardy. Emisja tych Ogłoszeń jest bezpłatna. Ze względów technicznych treść ogłoszeń publikowanych w periodykach może odbiegać od treści Ogłoszenia zamieszczonego w serwisie. 

- Każdy Użytkownik serwisu ma prawo do oferowania Ogłoszeń na własnych stronach internetowych, bez podawania danych Użytkownika wprowadzającego Ogłoszenie.