21-09-2011

Jak skutecznie podzielić wspólną nieruchomość

Jeśli kilka osób jednocześnie jest współwłaścicielami domu lub działki, to każdy z nich ma prawo żądać zniesienia współwłasności i podziału rzeczy. Współwłasność utrudnia zarządzanie, tak więc przepisy ułatwiają jej likwidację.

 
27-01-2010

Co może skontrolować spółdzielca

Osoby posiadające członkostwo spółdzielni mogą skontrolować umowę o pracę zawartą z prezesem spółdzielni i faktury za remont klatki schodowej czy budowę śmietnika pod blokiem. Jeśli spotkają się z odmową, mogą zgłosić się na Policję.

 
15-11-2009

Jak przejąć mieszkanie po zmarłym lokatorze

Rodzina najemcy nie odziedziczy po nim mieszkania komunalnego. Po jego śmierci może jednak próbować wstąpić w stosunek najmu. Wnuk lub inna osoba z rodziny melduje się w mieszkaniu komunalnym babci lub dziadka. Myśli, że dzięki temu po ich śmierci gmina przyzna im lokal. To częsta praktyka. Często jednak spotyka je rozczarowanie.

 
07-11-2009

Tani wykup mieszkań tylko do końca roku

Z końcem roku tracą moc przepisy o tzw. wykupie lokali za symboliczną złotówkę. O wysokości opłat za przekształcenie mieszkań lokatorskich zadecyduje później większość spółdzielców. Lokatorzy, którzy do tej pory nie nabyli prawa własności do lokali, muszą się śpieszyć. Mają jeszcze kilka miesięcy na złożenie wniosków o uwłaszczenie na dotychczasowych zasadach. 30 grudnia 2009 r. mają wejść w życie przepisy, które pozwolą spółdzielniom na nakładanie dodatkowych opłat za kosztujące dzisiaj średnio kilkadziesiąt złotych przekształcenie mieszkania lokatorskiego we własność hipoteczną.

 
03-11-2009

W jaki sposób najkorzystniej znieść współwłasność nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości następuje albo na mocy umowy współwłaścicieli, albo orzeczenia sądu. Jeżeli rozstrzygnięcie wyda sąd – może nakazać: podział nieruchomości, przekazanie jej jednemu ze współwłaścicieli lub jej sprzedaż i podział uzyskanych pieniędzy.

 
03-11-2009

Zasadność podwyższenia czynszu musi udowodnić właściciel nieruchomości

Lokatorzy, którym doręczono informację o podwyżce czynszu, mają dwa miesiące na jej zaskarżenie w drodze powództwa cywilnego. Jej zasadność będzie musiał wykazać w sądzie właściciel.

 
03-11-2009

Czy umowę trzeba podpisywać u notariusza wyznaczonego przez spółdzielnię?

Złożyłam do spółdzielni wniosek o przekształcenie własnościowego prawa do mieszkania w bloku w pełną własność, tzn. założenie KW na własnościowe mieszkanie. W jaki sposób naliczane są koszty notarialne? Czy muszę podpisywać umowę u notariusza wyznaczonego przez spółdzielnię? Z jakiego przepisu to wynika?