21-09-2011

Rodzice mogą przyjąć darowiznę bez zezwolenia sądu opiekuńczego

Jeżeli nieruchomość podarowana małoletniemu nie ma żadnych obciążeń, rodzice mogą ją przyjąć bez zgody sądu opiekuńczego. Nie będą mogli jednak tego zrobić, jeżeli np. ustanowiona jest na niej hipoteka.

 
14-12-2009

Darowizna nieruchomości nie jest jej zbyciem

Taką uchwałę podjął 10 grudnia 2009 r. skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II OPS 3/09). Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego pobiera się w razie zbycia tej nieruchomości.

 
14-12-2009

Jak wycenić lokatorskie po rozwodzie

W uchwale Sąd Najwyższy wyjaśnił, jak wobec takiej niezbywalności wycenić na potrzeby podziału majątku dorobkowego wartość lokatorskiego prawa do takiego mieszkania (sygn. III CZP 133/08). Prawo do takiego lokum weszło w skład majątku wspólnego byłych małżonków: Krystyny N. i Zbigniewa M.

 
08-12-2009

Konsumenci nie mogą płacić deweloperom za brakujący metraż mieszkania

Deweloperzy nie mogą narzucać klientom obowiązku zapłaty pełnej ceny mieszkania w przypadku niewielkiego zmniejszenia powierzchni lokalu po zakończeniu budowy.