Kalkulator kredytowy

 

Oblicz koszt kredytu, odsetki oraz wysokość poszczególnych rat kredytu

Kwota kredytu: 
Oprocentowanie nominalne:  %
Okres kredytowania:  lata miesiące
Kapitalizacja:  miesięczna kwartalna
Raty:  równe malejące    
Koszt kredytu: 
Odsetki: 

 
 
Kwota kredytu - wysokość planowanego / udzielonego kredytu.

Oprocentowanie nominalne - oprocentowanie kredytu w skali roku.

Okres kredytowania - Czas w ciągu którego należy spłacić cały kredyt. Kalkulator kredytowy przelicza dane, przyjmując kapitalizację odsetek równą liczbie spłacanych rat. Dlatego okres kredytowania powinien być wielokrotnością okresu kapitalizacji.

Kapitalizacja - jak często naliczane są oraz odejmowane odsetki od kwoty kredytu. W kalkulatorze kapitalizacja odsetek równa jest liczbie spłacanych rat. Im częstsza jest kapitalizacja odsetek, (im częściej naliczane są odsetki) tym niższa jest efektywna stopa procentowa.

Raty - Są dwa podstawowe rodzaje rat: raty równe i raty malejące.

Raty równe - od początku do końca spłaty kredytu, kolejne raty mają taką samą wartość. Raty równe oblicza się, dzieląc koszt kredytu przez liczbę rat.

Raty malejące - raty kredytu zmniejszają się wraz ze zmniejszaniem się długu pozostałego do spłacenia. W przypadku rat malejących największe obciążenie z tytułu obsługi kredytu jest na początku. Od pierwszej raty spłacamy bowiem całe odsetki i część kapitału. W miarę jak zmniejsza się kapitał, maleją miesięczne odsetki, stąd kolejne raty są coraz niższe.